Ogrzewanie olejowe

Ogrzewanie olejowe. Jaki kocioł olejowy wybrać?

Olej opałowy bardzo podobnie jak w przypadku gazu płynnego wykorzystywany jest do ogrzewania domków jednorodzinnych, które oddalone są od sieci gazu ziemnego. Ogrzewanie domu olejem jest coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, jak i równie wygodnym jak ogrzewanie gazem ziemnym. Niestety, jest jednak od niego (od ogrzewania gazem ziemnym) o wiele droższe, zarówno eksploatacyjnie, jak i inwestycyjnie.

Kotły olejowe – jaki kocioł olejowy wybrać, na co zwrócić uwagę?

Kotły olejowe, w odróżnieniu od kotłów na paliwo stałe, są bezobsługowe i w pełni zautomatyzowane. Są również o wiele tańsze w wykorzystywaniu od urządzeń na gaz płynny, gdyż koszty wytworzenia w nich zbliżonej ilości ciepła są mniejsze. Rezerwa oleju opałowego w zbiorniku zapewnić może długą i bezawaryjną pracę w ogrzewaniu. W prawidłowo zamontowanych i działających kotłach olejowych spalanie opału jest całkowite, oznacza to, iż emitowane przez nie spaliny są w miarę czyste oraz niegroźne dla człowieka i środowiska.

Przybliżona średnia sprawność produkowanych kotłów olejowych bardzo renowowanych producentów wynosi około 92 – 94,5 %. Im ta wartość jest niższa, tym zaobserwowano większe zużycie paliwa oraz większe koszty jego zakupu. Aby zmniejszyć potencjalne koszty, należałoby wybrać kocioł kondensacyjny, który potrafi dodatkowo odzyskać ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. Kotły kondensacyjne na olej są jednak pod opisywanym wyżej względem o wiele mniej wydajne aniżeli kotły gazowe. Dzięki zastosowaniu kondensacji sprawność kotłów olejowych można zwiększyć jedynie o około 6, a nie jak w sytuacji gazowych kotłów nawet o około 11%. Opisana różnica wynika głównie z budowy cząsteczki danego paliwa. Cząsteczka oleju zawiera w swojej budowie mniej atomów wodoru aniżeli cząsteczka gazu – a to właśnie wodór, konsolidując się z tlenem tworzy wodę, która jest w stanie oddać ciepło w trakcie skraplania. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, iż temperatura skraplania pary wodnej w kotłach na gaz wynosi 58 stopni Celsjusza, a w olejowych zaledwie 48 stopni Celsjusza. Podsumowując, aby doszło do kondensacji (odzyskania ciepła z pary wodnej tzw. skroplin), w instalacji grzewczej, która zasila kocioł olejowy, temperatura wody wracającej musi być nieco niższa aniżeli w bardzo podobnej instalacji z kotłem na gaz – wymusza to niestety na kliencie zastosowanie o wiele większych grzejników w instalacji grzewczej, a co za tym idzie wygenerowanie większych kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

Zakres stosowania kotłów o charakterze kondensacyjnym, ze względu na temperaturę, ograniczony jest jedynie do instalacji niskotemperaturowych. Zaleca się, aby kotły te współpracowały z innymi systemami ogrzewania, na przykład systemami wodnego ogrzewania płaszczyznowego (ogrzewaniem podłogowym etc.)

Kotły olejowe z zamkniętą komora spalania

Pośród kotłów olejowych można również wyróżnić takie urządzenia, które posiadają zamkniętą komorę spalania. Kotły te nie są kotłami kondensacyjnymi, pomimo iż większość kotłów kondensacyjnych posiada taką komorę. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na zastosowanie przewodów powietrzno – spalinowych zamiast tradycyjnego komina. Kotły z zamkniętą komorą spalania są coraz bardziej cenione w porównaniu z z innymi kotłami olejowymi, gdyż są od nich bardziej bezpieczniejsze i komfortowe dla potencjalnych użytkowników (obieg powietrza oraz spalin jest odizolowany od atmosfery w danym pomieszczeniu, w którym zostało zainstalowane urządzenie). Powietrze, które jest potrzebne do spalania jest tzw. zasysane spoza danego budynku w sposób bezpośredni do komory spalania, co pozwala na nie wychładzanie pomieszczenia, w którym stoi urządzenie, jak i spaliny nie mogą się do niego przedostać. Gdy układ jest prawidłowo zamontowany, użytkownikom przebywającym w tym samym pomieszczeniu, w którym przebywa urządzenie, nie grozi żadne niebezpieczeństwo np. zaczadzenie.

Kotły olejowe jednofunkcyjne oraz dwufunkcyjne

Kotły olejowe, tak samo jak kotły gazowe, mogą być zarówno jednofunkcyjne, jak i dwufunkcyjne. Kotły jednofunkcyjne najczęściej wykorzystuje się tylko do ogrzewania. Ich moc dobierana jest do danego zapotrzebowania na ciepło. Mogą one również pracować jako kotły dwufunkcyjne i dodatkowo mieć funkcję ogrzewania wody użytkowej. Moc takiego kotła jest wtedy skorygowana o potrzeby ogrzania ciepłej wody. W kotłach olejowych niestety nie ma możliwości zastosowania pełnego priorytetu Ciepłej Wody Użytkowej (tzw. c.w.u.), dlatego też do takiej instalacji obowiązkowo musi być dodany wkład z częściową bądź pełną akumulacją ciepła. Znaczna część oferowanych na rynku urządzeń o małej lub średniej mocy jest wyposażona we wbudowany bądź wolnostojący podgrzewacz lub zasobnik Ciepłej Wody Użytkowej wraz z układem regulacyjnym. Modele tych urządzeń o małej mocy można również zakupić w wersji wiszącej, jako tak zwane kotły mieszkaniowe, które są przeznaczone do zabudowy w kuchni (dość często stosowane w mieszkaniach). Najczęściej spotkać można jednak kotły olejowe, jako urządzenia stojące, przeznaczone do montażu w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym.

Kocioł olejowy powinien być zaopatrzony w termometr, który kontroluje temperaturę spalania – ponieważ im jest ona wyższa, tym dochodzi do większych strat energii i mniejszej sprawności kotła. Zazwyczaj zalecane jest, aby temperatura spalin wynosiła około 160 do 220 stopni Celsjusza. Wzrost temperatury podczas użytkowania świadczy o odkładaniu się zanieczyszczeń na wymienniku kotła. Kiedy temperatura spalin przekroczy maksymalną (krytyczną) wartość, należy jak najszybciej wezwać serwisanta i zlecić mu oczyszczenie zespołu grzewczego.

Wybór odpowiedniego palnika

Kocioł olejowy ma bardzo podobną budowę do kotła gazowego, lecz całkiem różne palniki. Palniki w kotle olejowym umożliwiają rozpylenie bądź też odparowanie oleju, podczas którego bardzo dynamiczne wymieszanie paliwa z powietrzem, a następnie dochodzi do spalenia powstałej mieszaniny. W zależności od tego, jak przebiega ten proces, rozróżnia się kilka rodzajów palników. Wyróżnić należy palniki inżektorowe, z odparowaniem oleju czy palniki wentylatorowe wysokociśnieniowe. Warunkiem koniecznym zapewnienia właściwej (prawidłowej) pracy palnika w kotle olejowym jest stosowanie należytego oleju.

Najważniejszą właściwością związaną z procesem spalania jest tzw, lepkość kinematyczna. Aby uzyskać optymalną lepkość użyty olej opałowy musi zostać podgrzany. Odpowiednie wymieszanie z powietrzem jest gwarantem utrzymania wysokiej sprawności procesu spalania. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, iż podgrzanie oleju zabezpiecza wydzielaniu się z niego parafiny, która zatyka przewody i powoduje trudności w przepływie paliwa.

W palnikach wentylatorowych wysokociśnieniowych olej dostarczany jest do dysz po bardzo wysokim ciśnieniem – od 0, 7 – do 2, 0 MPa. Kropelki oleju rozpylone przez dysze, pod wpływem temperatury, odparowują. Powietrze potrzebne do spalania jest zasysane przez wentylator z pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie, co niewątpliwie zapewnia dobre i odpowiednie wymieszanie go z parami oleju, jak i redukuje wpływ zmian ciągu kominowego. Ten rodzaj palnika jest najczęściej stosowany w kotłowniach ogrzewanych tzw. olejem opałowym lekkim. Opisywane palniki mogą być jednostopniowe lub dwustopniowe. W jednostopniowych zmiana produktywności kotła następuje przez wyłączenie lub włączenie. W dwustopniowych palnikach kocioł pracuje na na podstawowym (pierwszym) stopniu w mniejszą mocą, a na drugim stopniu z mocą nominalną.

Palniki z dwustopniową regulacją są w stanie zapewnić o wiele bardziej ekonomiczną pracę systemu grzewczego. Odpowiednio dobrany palnik jest gwarantem trwałości oraz zachowania wysokiej sprawności energetycznej kotła. Dodatkowo, pozwala zredukować emisję wydalanych zanieczyszczeń. Palnik olejowy jest wyposażony w system zabezpieczeń monitorujących pracę całego układu. W sytuacji nieprawidłowego funkcjonowania dochodzi do wyłączenia palnika i odcięcia dopływu paliwa.

Na rynku znaleźć można także palniki dwupaliwowe, które umożliwiają zmianę paliwa z olejowego na gazowe, jak i odwrotnie bez jakiejkolwiek wymiany palnika. Są jednak takie palniki stosunkowo drogie, dlatego też stosowane są bardzo rzadko.

O admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *